Địa chỉ: 157 – 159 Trần Bình Trọng, Phường 02, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh
VP Giao dịch: 28 – 30 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@goteccom.vn
Phone: 0902.960.286
0934.104.795